fbpx

Tag: 血糖

E75: Flo 自修室: 你早餐食乜?小麥篇

一日之計在於晨,所以好多人都特別注重早餐要有均衡嘅營養。但你又知唔知道,其實好多我哋以為好健康嘅食物,原來並唔係想象中咁健康㗎!唔搵資料由自可,一搵就發現原來好多所謂健康食品,都可能會損害健康。咁究竟食咩早餐先好呀?亞媽,我好亂呀!

Most Popular