fbpx

Tag: 終身成就獎

E69: Flo 自修室: 梁朝偉終身成就,係得獎?定係零負評?

梁朝偉得獎零負評,點解嘅? 今集自修室,Carmen唔拋書包,同Lilian一齊食花生,噏吓如果係其他香港影帝獲獎,又會唔會一如梁朝偉零負評?

Most Popular