fbpx

Tag: 廣東話apple podcasts

E59: Flo with 暗黑繪本作家 奈樂樂: 暗黑有計傾

我哋細個沉醉童話,長大後,童話世界漫漫淹滅。你的童話世界是何時完結的?今集我哋帶嚟暗黑繪本作家奈樂樂。用童話的畫風,控訴現實不同程度的暗黑。暗黑嘅作家, 係唔係語帶憂鬱?聽完呢集podcast你就知道。

Most Popular