fbpx

Tag: 做手工

E83: Flo師奶吹暖水冧巴14: Me Time 天花板落返地板,十指最觸動

Me time 完畢歸家後,師奶如何把好心情延續下去?如何連帶核心人物們都一齊甜美?周游重拾做酸種麵包嘅樂趣,三位師奶分享用十隻手指做手工嘅觸感同觸動。

Most Popular