More

  Flo Women's Club

  106 episodes

  E100: Flo 自修室:所有的癮都是由無傷大雅開始的 | 不是聖人系列

  Stanford 史丹福大學心理學家 Anna Lembke 認為,上癮係同身體的賀爾蒙失衡有極大關係。根據佢多年來的臨床經驗,大部份的上癮個案,最初都是看似無傷大雅的習慣,並不容易察覺。你又有冇上咗癮都不自知呢?

  E99: Flo 自修室:上癮停不了? 不是聖人系列

  有報導指,現代十大上癮項目如下:1)咖啡 2)香煙/尼古丁 3)酒精 4)性 5)毒品藥品 6) 賭博 7)互聯網/科技 8)遊戲 9)食物 10)工作。你又中幾樣?今個上癮系列,要講幾集先講得完。

  廣東話podcast博客: Flo 推薦清單[2024]

  隨着最近的移民潮,廣東話podcast開始大行其道, 香港人支持香港podcast,香港人講廣東話聽廣東話, 以下是我們最新結集的podcast推薦清單:

  E98: Flo 自修室:赫爾辛基巴士站隱藏成功之道?

  近年在學術界,久不久便會有新嘅theory去嘗試解釋如何掌握成功之道,其中最多人談論的,必定要數Malcolm Gladwell在Outlier 書中講述嘅1萬小時理論。但原來仲有另一個類似嘅理論叫「赫爾辛基巴士站」!咁究竟巴士站同成功有咩關係呢?